Opis Projektu

Projekt dotyczy produkcji przyczepy budowlanej RCM Clever Turtle, która łączy funkcjonalność lawety do przewozu kompaktowych maszyn budowlanych, wywrotki hydraulicznej oraz przyczepy do przewozu kruszyw i materiałów budowlanych oraz ich sprzedaży na rynku polskim oraz rynkach zagranicznych. Niniejszy projekt dotyczy wprowadzenia na rynek nowego, innowacyjnego na skalę europejską produktu- uniwersalnej przyczepy budowlanej RCM Clever Turtle. Produkt to hybrydowe połączenie lawety do przewozu kompaktowych maszyn budowlanych, wywrotki hydraulicznej oraz przyczepy do przewozu kruszyw i materiałów budowlanych. Pomysły powstały na placu budowy i wyniknął z rzeczywistego zapotrzebowania na tego rodzaju produkt. Rozwiązanie stanowi przełom w zakresie efektywności i przeprowadzenia prac ziemnych przy jednoczesnej redukcji kosztów zakupu i eksploatacji w stosunku do maszyn obecnie dostępnych na rynku.


Zakłada się, że głównym kanałem dystrybucji będą zewnętrzne sieci dealerskie handlujące obecnie maszynami budowlanymi oraz rolniczymi raz własna sieć sprzedaży bezpośredniej. Sprzedaż będzie dodatkowo wspierana poprzez artykuły w prasie i serwisach branżowych, własną, stronę internetową, reklamę w punktach dealerskich oraz udział w targach branżowych i wystawach rolniczych.


Realizacja projektu angażowała będzie unikalne zasoby w postaci wiedzy i doświadczenia branżowego zespołu projektowego w dziedzinie maszyn budowlanych- ich budowie, technologii produkcji, użytkowania ale również w zakresie mechanizmów sprzedażowych w tej branży funkcjonujących. Oprócz określonej kadry, do realizacji stworzona zostanie niezbędna infrastruktura w postaci wyposażenia hali montażowej umiejscowionej w Gołdapi lub okolicach.


W wyniku realizacji projektu na rynek trafi produkt, który spełnia potrzeby i oczekiwania zidentyfikowanych segmentów klientów i jest odpowiedzą na duże zapotrzebowanie na nowoczesne rozwiązania z zakresu maszyn i sprzętu dla budownictwa oraz mechanizacji rolnictwa.


Celem projektu jest uruchomienie produkcji i wprowadzenie na rynek uniwersalnej przyczepy budowlanej RCM Clever Turtle na podstawie modelu biznesowego i MVP wypracowanego w ramach poddziałania 1.1.1. PO PW.


Rezultatem realizacji projektu będzie rozwinięcie działalności firmy na terenie woj. warmińsko-mazurskiego, która oferowała będzie swój innowacyjny produkt zarówno poprzez zewnętrzne sieci dealerskie, jak i sprzedaż bezpośrednią. Zgodnie z założeniami projektu, podstawowym rynkiem sprzedaży jest Polska, w kolejnych latach firma przewiduje wejście z produktem na rynek krajów Europy Wschodniej.


W trakcie realizacji projektu planowane jest wyprodukowanie 3 przyczep, ich dopuszczenie do ruchu i pełne uruchomienie zakładu produkcyjnego. Wolumen sprzedaży w 2 roku działalności szacowany jest na 10 szt. i jego systematyczny wzrost do 120 szt. w 5 roku działalności. Realizacja projektu przyczyni się także do wzrostu zatrudnienia w regionie, szacowanego na 14,91 EPC do końca r. 2020.


Całkowita wartość projektu wynosi 1 177 060,00 zł


Wysokość wkładu Unii Europejskiej w projekt wynosi 800 000,00 złotych.